Ekologiskt Vin – Definition, jäsningsprocess och hållbarhet

2010 juni 2

Vingården Ulvesund har varit mentorer för Therese Hermansson och Jonna Samuelsson vid deras projektarbete våren 2010, vid Donnersgymnasiet i Göteborg.

läs deras mycket intressant rapport.

Läs mer här:  projarb_2010
Abstract
Background:
This publication examines the contribution of organic agriculture to ecological health. The emergence of consumers’ demands on ecological products is a big issue in today’s society and it is important that producers can meet these demands.
Everyone has tasted wine sometime in their lives, but what does it contain? How dangerous is it and how does it impact our environment? Moreover, little is known about the effects on our environment during the crops growth. The question is whether it is possible to create the perfect wine. Another question that is asked is if an ecological wine really is ecological.

Results:

Every bottle of wine contains sulfur acid and alcohol. Both of these substances are dangerous for human beings. Therefore a perfect wine can never exist. Another reason why a superior wine cannot exist is because the agriculture will always have a great impact on our environment.

Conclusion:

It will always be better for both human beings and the environment to drink and produce organic wine. The reason for this is that organic production is better for the farmers and for the consumers. If it is better for the environment is not really clear, the discussion on whether sustainable consumption is possible, not if you with ”sustainable” mean that you can supply all of mankind with organic food.

Förord

Vi vill först och främst tacka Torbjörn Eliasson och hans son Magnus Lilja för att de har hjälpt oss så mycket under projektets gång. Utan er som externa handledare hade det varit svårt att genomföra detta arbete. Vi vill även tacka vår handledare Therese Martinsson.
Vi vill också tacka Lars Torstensson, för hans otroliga kunskap och pedagogiska svar på våra frågor. Han har även skrivit ett par fantastiska böcker som definitivt är läsvärda.
Vi vill även tacka alla ni som har hjälpt oss med svar på våra frågor och mejl.

Ett sista tack riktas till Helena Axmin som gett respons på arbetet samt alla ni som läst igenom arbetet och gett oss synpunkter på det samma.

Kommentarer är avstängda.