Respiration (cellandningen)

2009 juni 5

Cellen konsumerar O2 och ger ifrån sig CO2. Cellen får betydligt mer energi från respiration än från fermentation. Kan även använda sig av lipider och aminosyror.

  • steg 1. Pyruvat —–> Acetyl-CoA
  • steg 2. Acetyl-CoA i citronsyra cykeln (TCA-cycle, krebbs cycle).  acetyl-CoA + oxaloacetat ——–> citrat ——-> oxaloacetat.  NADH och FADH2 produceras.
  • steg 3. NADH och FADH2 används för att generera ATP i elektrontransportkedjan.

Respirationen kräver syre och kan inte ske under anaeroba förhållanden. Respirationen sker i mitokondrien där sedan elektrontransferkedjan sker över det inre membranet.

Kommentarer är avstängda.