Organoleptiska defekter – del 3: Korkdefekt

2010 februari 6

Korkdefekt är kanske den mest berömda av vindefekterna, anledningen ligger i att det tycks drabba flaskor rent slumpmässigt och oavsett kvalitet. Korkdefekt påverkar inte bara doften utan kan mer eller mindre döda ett vin helt och hållet.

En viktig poäng att göra först är att korkdefekt inte kräver kork för att uppstå. Korken är dock den överlägset vanligaste källan. någonstans mellan 5-10% (beroende på var man kollar) av alla världens viner är drabbade av korkdefekt (dock i olika mängd). Denna höga andel har lett till att mängder av studier och forskning finns på ämnet.

Vad som händer är trots detta fortfarande inte helt klart. Allmän konsesus är att det är ett par olika ämnen som orsakar den karakteristiska doften, med en grupp ämnen som heter kloroanisoler i täten och att det är mögelsvampar som bildar dessa.

De vanligaste ämnena inblandade i korkdefekt är följande:

  • Trikloroanisol (TCA)
  • Tribromoanisol (TBA)
  • Geosmin
  • 2-metylisoborneol (MIB)

Klorofenoler anses vara den huvudsakliga precursor till dessa kloroanisoler. Mögelsvampar (t.ex penicllium) kan om klorin och metionin finns tillgängligt biosyntetisera kloroanisoler från glukos.

Klorin kan hamna i vinet av följande anledningar

  • Från klorinbaserade blekmedel, för blekning av korken.
  • Disinficering med klorbaserade medel.
  • Pesticider som innehåller klor. Ett känt exempel på detta är DDT. Aldrin, chlordane, heptachlor, mirex och toxaphene är andra kända klorbaserade pesticider som i många länder är förbjudna, men tyvärr även används i många andra länder.
  • Klorbaserade rengöringsmedel.

Systemisk infektion

Korkdefekt härrörande från korken kan varierar inom samma parti av vin. En systemisk infektion kallas det om man har genomgående problem med korkdefekt i sina viner. Denna typ av infektion kan finnas i olika delar av vinproduktionen.

  • I vineriets strukturer, väggar, tak, bjälkar.
  • I fat.

Kommentarer är avstängda.