Klarning av vin (en. Fining, fr. Collage)

2010 januari 10

Klarning används för att göra så att vinet slutar vara grumligt och blir en stabil klar vätska. Det finns en del olika ämnen man kan använda för att göra klarningen så effektiv som möjligt.

Äggvita

Gelatin

Isinglas

Bentonit

Under 20 och 30-talet gjordes en hel del experiment på att klara vin med lera utav olika slag. Efter ett tag stod det klart att leran från ett visst område kring staden Benton i Wyoming fungerade bäst och krävdes minst.

Rent kemiskt är bentonit en oren blandning av hydrerade aluminiumsilikat, huvudsakligen bestående av montmorilloniter

Upplöst i vatten (eller vin) bildar bentonit negativt laddade kolloider i suspension. Dessa negativt laddade kolloider fixerar de positivt laddade proteinerna (aminosyror som protein består av är positivt laddade i sur miljö, pH vin är ca 3-4.

När man löser bentonit i vinet släpper de, beroende på varifrån de kommer, ifrån sig magnesium, kalcium och natrium i varierande proportioner. Natriumbetoniter är den mest använda typen, de är effektivare och de släpper ifrån sig minimalt med kalcium. Betonit av god kvalitet skall inte ha någon doft eller smak.

Problemet med betonit är att det urskiljningslöst och binder sig till de mesta med laddning. Betonit påverkar alltså vinets kvalitet i direkt proportion mot hur mycket man sätter till.

Kommentarer är avstängda.