Bioaminer i vin

2010 januari 10

Bioaminer är i högsta grad intressanta i vinmakning. Detta på grund av att vissa människor kan vara intoleranta mot just dessa ämnen. Alla bioaminer bildas genom dekarboxylering av aminosyror, främst av bakterier och jäst.

Histamine är den viktigaste och den man vanligast hör nämnas, men det är främst i kombination med varandra som de kan orsaka problem.

Det är främst viner som har genomgått malolaktisk jäsning som får höga halter av bioaminer, detta beror på mjölksyrebakterierna pediococcus och laktobacillus. Det finns i de flesta länder regler kring hur mycket histamin som får finnas i vinet. Det varierar mellan 2-10 mg/l.

Man kan bli av med bioaminer genom att behandla med bentonit.

Kommentarer är avstängda.